De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Reizen met honden of katten naar Noorwegen

Belangrijke informatie voor iedereen die een hond of een kat meeneemt naar Noorwegen:

Noorse inreisregels voor huisdieren

Reisvoorschriften voor huisdieren, lees deze zorgvuldig door voordat u op reis gaat:

1. De kat/hond moet gechipt zijn.
2. De kat/hond moet een EU-goedgekeurd huisdierenpaspoort hebben.
3. De kat/hond moet minimaal 21 dagen voor binnenkomst in Noorwegen zijn ingeënt tegen hondsdolheid. U moet in uw huisdierenpaspoort controleren of de vaccinatie nog geldig is en of de vaccinatieperiode niet is overschreden. Het is ook belangrijk dat uw kat of hond minimaal 12 weken oud is als hij voor het eerst wordt ingeënt.
4. Geldt alleen voor honden: De hond moet 1-5 dagen (24-120 uur) voor het binnenkomen van Noorwegen zijn behandeld tegen lintworm (Echinococcusmultilocularis). De behandeling moet zijn toegediend door een dierenarts en door de dierenarts zijn bevestigd in het dierenpaspoort van de hond.
5. Het dier en de begeleidende documenten moeten bij de grensovergang worden gecontroleerd door de Noorse douane. U dient dus bij aankomst de rode baan in te rijden.


Het is erg belangrijk dat u zich aan de regels houdt. Als u dit niet doet, kan dit ernstige gevolgen hebben.

Gevolgen

Als u zich niet aan deze regels heeft gehouden, kan de Noorse Voedselveiligheidsautoriteit besluiten dat uw huisdieren:

• Terug moeten keren naar hun land van herkomst, of
• in quarantaine  moeten worden geplaatst totdat aan de invoervoorwaarden is voldaan, of
• geëuthanaseerd - hoewel dit een laatste redmiddel is, is het een reële mogelijkheid als de schendingen ernstig genoeg zijn.

Als eigenaar van een huisdier bent u financieel aansprakelijk voor alle regelovertredingen.

Kosten:
Als u uw hond niet laat ontwormen, kost dit minimaal 7.000 NOK en wordt de hond in bewaring genomen en 24 uur in quarantaine geplaatst.

Indien uw kat/hond niet in het bezit is van een geldig inentingsbewijs tegen hondsdolheid, identiteitsbewijs of huisdierenpaspoort, wordt deze enkele weken in bewaring genomen en in quarantaine geplaatst.

Dit kan u tussen NOK 8.700 en NOK 30.000 kosten.

De duur van de quarantaine hangt af van de overtreding van de regel en het besluit van de Noorse Autoriteit voor voedselveiligheid.

Vind meer informatie over wat er gebeurt als u niet aan de vereisten voor invoer voldoet op Matilsynet.no (De Noorse Autoriteit voor voedselveiligheid)


Bedankt dat u ons helpt mens en dier te beschermen tegen infectieziekten.