De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Passagiersrechten Color Line

Informatie

In het geval van een geannuleerd of vertraagd vertrek heeft u het recht tot informatie:

  • Over de verstoring, uiterlijk 30 minuten na de geplande vertrektijd
  • Over de geschatte vertrek- en aankomsttijd, zodra deze informatie beschikbaar is

Geannuleerd of vertraagd vertrek

In het geval van een vertraging meer dan 90 minuten of een annulering van het geplande vertrek, heeft u als passagier met een ticket recht op het volgende:

  • Verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd waar redelijkerwijs mogelijk
  • Accommodatie wanneer nodig
  • Keuze uit:

- Terugbetaling van de ticketprijs en, waar relevant, gecombineerd met een gratis retourservice bij de eerste gelegenheid naar het eerste vertrekpunt in het vervoerscontract. Of
- Opnieuw routeren naar de eindbestemming zonder extra kosten bij de eerste gelegenheid onder vergelijkbare omstandigheden.

Waar Color Line kan bewijzen dat de annulering of vertraging wordt veroorzaakt door weersomstandigheden die de veilige werking van het schip in gevaar brengen, heeft u GEEN recht op verfrissingen of accommodatie.

Vertraaggde aankomst

U heeft het recht om een ​​schadevergoeding te eisen die gelijk is aan 25% van de ticketprijs (transportkosten) in geval van vertraging bij aankomst op de eindbestemming, waarbij de vertraging bij aankomst op de eindbestemming ten minste overschrijdt:

  • 1 uur in geval van een geplande reis van maximaal 4 uur
  • 2 uur in het geval van een geplande reis van meer dan 4 uur, maar niet meer dan 8 uur
  • 3 uur in het geval van een geplande reis van meer dan 8 uur, maar niet meer dan 24 uur
  • 6 uur in geval van een geplande reis van meer dan 24 uur

De vergoeding is gelijk aan 50% van de ticketprijs wanneer de vertraging in aankomsttijd wordt verdubbeld.

U heeft GEEN recht op compensatie in geval van vertraging bij aankomst als Color Line kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van weersomstandigheden die de veilige werking van het schip in gevaar brengen of van buitengewone omstandigheden, b.v. reddingsoperaties, persoonlijk letsel en ziekte, die de uitvoering van een passagiersdienst belemmeren en die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden vermeden.

Assistentie

Gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit worden beschermd tegen discriminatie en hebben recht op gratis assistentie in de terminal en aan boord, inclusief assistentie bij het in- en uitstappen.

Klachten

Passagiers kunnen klachten indienen bij de vervoerders en terminalexploitanten binnen twee maanden na de datum waarop de dienst werd uitgevoerd of had moeten worden uitgevoerd.

In elk land zal een nationale handhavingsinstantie (klachtencommissie) worden opgericht. Het bestuur behandelt klachten met betrekking tot rederijen, reisbureaus en scheepvaartterminals als u niet de hulp, service en assistentie krijgt waar u recht op heeft in verband met uw reis op zee. U kunt in beroep gaan tegen alle zaken die rechtstreeks verband houden met de reis, zoals vertragingen of annuleringen. Meer informatie en een lijst van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze rechten zijn beschikbaar op: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_en.htm. Houd er rekening mee dat deze informatie zonder vooroordeel wordt verstrekt.