De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Gegevensbescherming Color Line

Gegevensbescherming

De bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van onze websites is belangrijk voor ons. Wij verzoeken u daarom nota te nemen van de volgende informatie:

Anoniem verzamelen van gegevens
U kunt de websites van Color Line GmbH in principe bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij komen alleen de naam van uw internet service provider, de website, waarvandaan u ons bezoekt en de websites, die u bij ons bekijkt te weten. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. Als individuele gebruiker blijft u hierbij anoniem.

Opmerking over Facebook social plug-ins
Deze website gebruikt social plug-ins van het sociale netwerk Facebook (exploitant is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.)
De knop van Facebook op onze website herkent u aan de witte "f" op een blauw vlak of aan het "duim omhoog"-teken.
Wie een website met een social plug-in oproept, maakt het voor sociale netwerken als Facebook mogelijk om verschillende gegevens te registreren. Daartoe behoren o.a. de datum en tijd van het bezoek van de betreffende website, het internetadres of de URL waarop de bezoeker zich bevindt, evenals technische gegevens over het IP-adres, de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem van de bezoeker en bovendien het gebruikersidentificatienummer wanneer de bezoeker op Facebook ingelogd is. In dat geval kan Facebook het bezoek aan uw facebook-account koppelen.
Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan vindt u in de richtlijnen omtrent het gegevensgebruik van Facebook (www.facebook.com/help/?faq=17512 en www.facebook.com/about/privacy/).

Het verzamelen en verwerken van persoonsgebonden of persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgebonden of persoonsgerelateerde gegevens worden alleen verzameld, indien u deze zelf aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld voor het sluiten van een overeenkomst, het invullen van een enquête of bij de registratie voor persoonlijke diensten. In het kader van de persoonlijke diensten van Color Line GmbH worden uw registratiegegevens op voorwaarde van uw toestemming voor reclame en marktonderzoek evenals voor op uw behoeften afgestemde vormgeving van elektronische diensten verwerkt. Verder wordt met uw toestemming de door u bij het bezoek aan de Color Line GmbH-pagina's opgevraagde informatie tot een gebruikersprofiel samengevoegd om u persoonlijk op u toegesneden reclame aan te kunnen bieden. Deze gegevens worden in versleutelde vorm verstuurd, om misbruik van de gegevens door derden tegen te gaan.

Export en verwerking van de gegevens in staten buiten de Europese Economische Ruimte
Er vindt geen export van de gegevens naar staten buiten de EER plaats.

Gebruik en overdracht van persoonsgebonden gegevens
De in het kader van de websites van Color Line GmbH opgeslagen persoonsgebonden gegevens worden zonder uw toestemming voor het sluiten van een overeenkomst en het behandelen van uw verzoeken gebruikt. Bovendien worden uw gegevens alleen voor reclame en marktonderzoek evenals voor op uw behoefte afgestemde vormgeving van elektronische diensten van Color Line GmbH gebruikt, indien u hiertoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van uw gegevens voor persoonlijk op u toegesneden reclame volgt eveneens uitsluitend wanneer u hiervoor toestemming heeft verleend. Omdat de overdracht van uw gegevens ook betrekking kan hebben op de maatschappijen van het Color Line-concern en de door u gekozen Color Line-partners, kunnen uw gegevens ook aan deze partijen doorgestuurd worden. Verder vindt geen doorgifte aan andere derden plaats. U kunt de door u verleende toestemming natuurlijk te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Externe links
Om u optimaal te informeren, vindt u op onze pagina's links die u naar derden verwijzen. Voor zover deze niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen wij u erop dat het een externe link betreft. Color Line GmbH heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina's van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn derhalve niet op dergelijke pagina's van toepassing.

Informatie over gebruikte cookies
Color Line gebruikt cookies om webpaginafuncties te gebruiken en surfgewoonten te volgen. Tot de verzamelde gegevens behoort informatie zoals de verblijfsduur op webpagina's, klikpercentages van links, effectiviteit van advertenties en reclame evenals interacties met afzonderlijke elementen op de website. Er wordt geen persoonsgebonden informatie verzameld en alle verslagen en analyses zijn gebaseerd op gegevens die een grote groep gebruikers representeren. Wij verzamelen deze informatie om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Met uitzondering van adviseurs en leveranciers van telecomoplossingen die met ons webteam samenwerken, worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven. De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij cookies doorgaans afwijst of alleen cookies van externe aanbieders afwijst. Wanneer u cookies afwijst, kan dat echter tot gevolg hebben dat u zich niet aan kunt melden of bepaalde functies van onze website waarvoor cookies vereist zijn, niet kunt gebruiken.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via de cookies verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de website-exploitanten andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van websites en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit in te stellen via uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Websites van Color Line gebruiken bovendien de volgende cookies:
Adform cookie: Deze cookie wordt gebruikt om klikken op advertenties van Color Line te volgen. De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist. U kunt deze cookie altijd de toegang weigeren.
Binnen het boekingstraject: Deze cookie wordt gebruikt om de keuze in het boekingsproces en de aanmelding op te slaan. De cookie wordt automatisch gewist wanneer u uw browser sluit.
Mocht u vragen omtrent ons gebruik van cookies hebben, neem dan contact op met ons webdepartement via ons contactformulier.
Het openbare Wbp-meldingenregister van Color Line GmbH
Naar het openbare Wbp-meldingenregister conform §4e BDSG (Bundesdatenschutzgesetz), (PDF)

Overige informatie en contactadressen
Indien u nog vragen omtrent de gegevensbescherming bij Color Line GmbH heeft, neem dan contact op met de persoon die hiervoor bij onze onderneming verantwoordelijk is. Daar kunt u navragen welke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen en bovendien kunt u inlichtingen en verzoeken tot het wissen of wijzigen sturen:
Datenschutz@colorline.de
Color Line GmbH
Norwegenkai, D-24143 Kiel
Postfach 60 80, D-24121 Kiel

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle gegevens op deze internetpagina's werden door Color Line GmbH of derden zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens intussen gewijzigd zijn. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie sluiten wij daarom uit. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waar met een hyperlink naar verwezen wordt. Color Line GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via een hyperlink bereikt worden. Bovendien behoudt Color Line GmbH zich het recht voor om wijzigingen in of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen. De inhoud en opbouw van de internetpagina's van Color Line GmbH zijn door de auteurswet beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstgedeeltes of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van Color Line GmbH vereist.