De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Boekingsvoorwaarden en algemene aanwijzingen voor groepsreizen

Voor boeking van groepsreizen zijn de `Reisvoorwaarden geheel verzorgde reizen en mini-cruises´ en de ´Algemene vervoersvoorwaarden voor veerbootovertochten´ van toepassing. Deze beide regelingen worden aangevuld met deze boekingsvoorwaarden en algemene aanwijzingen voor groepsreizen. Bovendien prevaleren deze regelingen in het geval van een inhoudelijk verschil op de ´Reisvoorwaarden geheel verzorgde reizen en mini-cruises´ als nadere regeling.

Boekingsaanvraag 
Boekingsaanvragen dienen schriftelijk bij CL te worden ingediend. De boekingsaanvraag wordt eerst dan bindend, indien de klant de bevestiging heeft ontvangen en de boeking schriftelijk herbevestigd heeft. Een vrijblijvend aanbod is noch voor de klant noch voor de organisatie bindend.

Bevestiging 
Wij verzoeken u onze bevestiging te controleren of de genoemde leveringen en cabine categorieën overeenkomen met uw aanvraag. Wij verzoeken u na ontvangst van de bevestiging eventuele wijzigingen of ontbrekende aanvullende diensten schriftelijk aan te geven.

Afwikkeling

Eenpersoonscabines

Bij boeking van eenpersoonscabines berekenen wij een toeslag per persoon voor de cabine van de desbetreffende categorie. De hoogte van toeslagen wordt vermeld in de bevestiging. Het aantal van alle eenpersoonscabines per categorie wordt volgens de bevestiging bekrachtigd. Een aanvullende boeking van eenpersoonscabines is alleen mogelijk in overleg en volgens beschikbaarheid en dient schriftelijk te worden aangevraagd.

Boekingsgegevens 
Wij verzoeken u de gegevens bij een boeking vanaf 51 personen, 12 weken voor afvaart en bij een boeking tot 50 personen 8 weken voor vertrek aan CL mede te delen.

Deelnemerslijst 
Wij verzoeken u ons de deelnemerslijst met de verdeling over de cabines, de voor- en achternamen en de leeftijd (bij afvaart) van alle passagiers te overhandigen uiterlijk 4 weken voor vertrek. Mocht op dat tijdstip de complete deelnemerslijst niet voorhanden zijn, houdt CL zich het recht voor de contractpartner en de daarmee gepaard gaande annuleringskosten over de deelnemers waarvan de gegevens niet ontvangen zijn, in rekening te brengen. Voor aanvullingen en wijzigingen in de lijst van deelnemers tot 3 dagen voor de afvaart berekenen wij € 25,- per persoon (netto) en binnen 3 dagen voor vertrek € 50,- administratiekosten per persoon (netto).

Voertuigen 
Wij verzoeken u de juiste afmetingen van alle voertuigen en de kentekens aan ons door te geven.

Vrije-plaats regeling 
CL biedt per 20 betalende passagiers (zonder korting) een gratis plaats (20+1) in de meest geboekte cabinecategorie (een- of tweepersoonscabine) excl. maaltijden. Vanaf 20 betalende (zonder korting) passagiers (20+1) is het busvervoer bij alleen een overtocht gratis (hiervan zijn uitgesloten mini-cruises en Oslo stedentrips). De vervoerskosten voor aanhangers en extra voertuigen worden berekend volgens de prijslijst. De prijzen voor auto-spaarpakketten (4-persoonscabines) zijn al gereduceerde tarieven, daar is deze regeling niet op van toepassing. Dat geldt zowel voor vervoer van personen als voertuigen. Deze gratis plaatsen worden na toezending van de deelnemerslijsten vrijgegeven.

Reisbescheiden 
U ontvangt uw reisbescheiden na betaling van de factuur op de dag van afvaart in het havenbureau van CL.

Telefoonnummers voor noodgevallen 
Wij verzoeken u het mobiele nummer van uw reisbegeleider of buschauffeur c.q. van de aanmelder van de groep tot uiterlijk 3 dagen voor afvaart aan ons door te geven.

Annuleringstermijnen 
CL stelt alle cabines volgens aanvraag ter beschikking. Een annulering van een of meer cabines is mogelijk tot het einde van de vrije annuleringstermijn. Na afloop van de genoemde termijn is een kosteloze annulering van het aantal geboekte cabines niet meer mogelijk. De in de bevestiging genoemde annuleringskosten gelden voor cabines en alle overige geboekte aangevraagde leveringen en zullen aan de contractpartner in rekening worden gebracht.

Groepen tot 50 personen:
•    Meer dan 7 weken voor afvaart: geen kosten
•    7-4 weken voor afvaart: 25% van het totaalbedrag
•    Minder dan 4 weken voor afvaart: 50% van het totaalbedrag
•    Minder dan 1 week voor afvaart: 75% van het totaalbedrag
•    Minder dan 48 uur voor afvaart: 95% van het totaalbedrag

Groepen vanaf 51 personen: 
•    Meer dan 12 weken voor afvaart: geen kosten
•    12-7 weken voor afvaart: 25% van het totaalbedrag
•    Minder dan 7 weken voor afvaart: 50% van het totaalbedrag
•    Minder dan 1 week voor afvaart: 75% van het totaalbedrag
•    Minder dan 48 uur voor afvaart 95% van het totaalbedrag
Annuleringen tot 10% van de groepsgrootte (coulanceregeling)
•    14 dagen voor vertrek: geen kosten
•    14-7 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag
•    7-1 dag voor vertrek: 25% van het totaalbedrag
•    Minder dan 1 dag voor vertrek: 95% van het totaalbedrag

Betalingsvoorwaarden
U ontvangt 50 dagen voor vertrek een e-mail met daarin de factuur voor de totale kosten. Deze dient uiterlijk 20 dagen voor vertrek te zijn voldaan. Indien de contractpartner in gebreke blijft, is CL gevrijwaard van de vervoersplicht.

Factuur  
De in de bevestiging genoemde prijzen zijn exclusief Btw, omdat CL als Noorse rederij niet Btw-plichtig is. De factuur wordt in naam en in opdracht uitgegeven door Color Line ASA, Oslo, Noorwegen. Wij verzoeken u voor het opstellen van de factuur het correcte adres van uw onderneming door te geven. Een adresaanpassing na het opmaken van de factuur is niet mogelijk.

Slotbepalingen 
Alle genoemde tijden zijn plaatselijke tijden, onder voorbehoud van wijzigingen in de dienstregeling. Color Line GmbH houdt zich het recht voor prijswijzingen van derden (zoals vluchten, hotels, restaurants etc.) aan haar klanten door te berekenen. De Duitse wet- en regelgeving is hier van toepassing. Klachten dienen te worden neergelegd bij de vestiging van CL GmbH. De bevoegde rechtbank voor handelaren, die niet beschikken over een algemene bevoegde rechtbank in het binnenland, evenals voor personen, die na afsluiten van het contract hun verblijf naar het buitenland hebben verlegd of wier verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is, is de vestigingsplaats die van de organisator. Deze regels gelden alleen dan niet, indien er internationale overeenkomsten iets anders dwingend voorschrijven. Organisator: Color Line, Oslo, vertegenwoordigd door Color Line GmbH, Norwegenkai, DE-24143 Kiel-Gaarden, E-Mail: Gruppenreisen@colorline.de, Internet: www.colorline.de.